Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance – MUDr. Dana Kuklová, CSc.

990,00  bez DPH
1197,90  vč DPH

Kategorie:

Popis

Komu je seminář určen:

Praktickým lékařů, personalistům, pracovníkům HR oddělení a dalším zaměstnancům, kterých se týká problematika zdravotních prohlídek zaměstnanců. Složení účastníků na tomto semináři bylo cca 60 % praktických lékařů a zdravotních sester a 40 % personalistů. Tomuto složení byl přizpůsoben obsah semináře.

O semináři:

Na semináři získáte přehled v problematice pracovnělékařských služeb a zdravotní péče o zaměstnance. Seminář je zaměřen na aktuální stav legislativy a věnuje se novele zákona a novele vyhlášky. Záznam byl pořízen dne 6.4.2018 a v tuto chvíli je jeho obsah aktuální a věnuje se stále platné legislativě.

Délka záznamu: 

4 hodiny 33 minut

Lektorka:

MUDr. Dana KUKLOVÁ, CSc.

Specialistka a ředitelka útvaru ústředního orgánu v oblasti zdravotní péče. Od roku 2006 pracuje dosud jako lékař na odboru zdravotnických služeb Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, od roku 2008 jako vedoucí samostatného oddělení lékařské posudkové péče, zejména poskytování pracovnělékařských služeb a posudkové péče, od roku 2009 též jako lékař orgánu nemocenského pojištění. Působila jako zástupce ředitele odboru na Ministerstvu zdravotnictví.

Věnuje se přednáškové činnosti a je autorem popř. spoluautorem řady článků zabývajících se problematikou ochrany zdraví při práci, pracovnělékařských služeb, posudkové péče, včetně posuzování zdravotní způsobilosti k práci, nemocí z povolání nebo posudkové péče pro účely nemocenského pojištění, problematikou aplikace právních předpisů v dané oblasti, při jejichž tvorbě dlouhodobě spolupracuje.

Program:

 1. Pracovnělékařské služby po 1.11.2017 podle novelizovaných předpisů – právní stav po novele zákona č. 373/2011 Sb., při zohlednění zákona č. 202/2017 Sb., dále pak novely vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
  • výklad jednotlivých změn, zejména v oblasti pracovnělékařských služeb
  • správný postup při aplikaci nové právní úpravy v praxi
 2. Související právní předpisy v oblasti zdravotní péče o zaměstnance, podpora a ochrana zdraví, problematika mladistvých
 3. Pracovnělékařské služby
  • účel, související práva a povinnosti
  • zajištění pracovnělékařských služeb
  • odborná způsobilost poskytovatele a lékaře
  • věcný obsah písemné smlouvy
  • úhrada pracovnělékařských služeb
 4. Pracovnělékařské prohlídky
  • účel, druh, termíny, rozsah, zajištění
 5. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  • lékařské posudky
  • náležitosti a obsah, opravné prostředky
 6. Nemoci z povolání a pracovní úrazy
  • posuzování, uznávání nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání
  • pracovní úrazy
 7. Odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění
 8. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Co zakoupením online školení obdržíte?

Přístup k profesionálně zpracovanému online školení, ve kterém Vás lektor provede problematikou pracovnělékařských služeb a zdravotní péče o zaměstnance podle zásadní novely zákona a podle novely vyhlášky v roce 2018. Současně obdržíte písemné materiály ve formátu PDF ke stažení, text zákona a text novely. Po absolvování online školení si můžete stáhnout osvědčení o absolvování.

Součástí je také možnost položit dotaz lektorce, popřípadě diskutovat o problematice s dalšímu účastníky tohoto školení.


Co potřebujete pro sledování online školení?

Stačí Vám běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Chrome, Opera, Firexof nebo jiný) a připojení k internetu. Online školení můžete sledovat nejen na počítači, ale také na tabletu nebo na mobilním telefonu. Online školení tak můžete absolvovat v práci na počítači a zopakovat si jej například na tabletu z pohodlí svého domova.

Ukázka

Abyste nekupovali zajíce v pytli, podívejte se na ukázku z tohoto semináře: