INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH

990,00  bez DPH
1197,90  vč DPH

Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných vyhláškou č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie.

Popis

Komu je seminář určen:

Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Seminář je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé, kteří se v problematice již orientují a své znalosti si potřebují prohloubit nebo ujasnit.

O semináři:

Na semináři získáte přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí, definici jednotlivých vykazovaných údajů a informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH.

Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných vyhláškou č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie.

Na semináři jsou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH.

Délka záznamu: 

2 hodiny

Lektor:

Marek REINOHA

Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti.

Program:

  1. Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy,
  2. Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT, formy vykazování,
  3. Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.),
  4. Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží,
  5. Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT,
  6. Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT,
  7. Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT,
  8. Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací,
  9. Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH,
  10. Změny ve vykazování po nabytí účinnosti nového nařízení vlády (2017).

Co zakoupením online školení obdržíte?

Přístup k profesionálně zpracovanému online školení, ve kterém Vás lektor provede problematikou Intrastatu – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH. Současně obdržíte písemné materiály ve formátu PDF ke stažení. Po absolvování online školení si můžete stáhnout osvědčení o absolvování.

Součástí je také možnost položit dotaz lektorovi, popřípadě diskutovat o problematice s dalšími účastníky tohoto školení.


Co potřebujete pro sledování online školení?

Stačí Vám běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Chrome, Opera, Firexof nebo jiný) a připojení k internetu. Online školení můžete sledovat nejen na počítači, ale také na tabletu nebo na mobilním telefonu. Online školení tak můžete absolvovat v práci na počítači a zopakovat si jej například na tabletu z pohodlí svého domova.

Ukázka

Abyste nekupovali zajíce v pytli, podívejte se na ukázku z tohoto semináře: